Запознайте се с нас отблизо...

... и сами преценете дали сме подходящите хора!

Основен персонал

Теменужка Димитрова Тодорова
(директор)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Радослава Владимирова
(социален работник)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Юлиана Георгиева Борисова
(социален работник)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Радостина Иванова Максимова-Георгиева
(медицинска сестра)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Сашка Евгениева Йонкова
(психолог)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Маруся Борисова Тасева
(психолог)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Анна Атанасова Начева
(възпитател)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Снежана Илиева Стойчева
(възпитател)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Здравка Ганева
(логопед)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Катя Ганева
(рехабилитатор)
[Образование] | [Допълнителни квалификации]

Помощен персонал