Нашата основна цел е...

... да помогнем на децата в тяхното развитие!

Какво желаете да научите за нас?

  • 1. История на ДЦДУ

  • 2. Същност на центъра

  • 3. Нашите принципи на работа

  • 4. Цели на ДЦДУ и обхват на услугата

  • 5. Как да запишете детето си при нас

Имате още въпроси?